שכונת מישור הגפן - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 120

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת מישור הגפן - אופקים
מספר: 23/ 03/ 120
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פיתוח של האיזור על ידי:
א. קביעת איזורי מגורים א', א' מיוחד, ואזור מגורים ב'.'
ב. התווית דרכים חדשות, קביעת שטחים ציבוריים פתוחים,
מגרשים לבנייני ציבור וחזית מסחרית.
ג. קביעת גודלי מגרשים מינימליים והוראות בדבר בינוי השטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39553חלק24, 26, 65
39554חלק99
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/06/1985תאריך פרסום: 23/06/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3215. עמוד: 2724. שנה עברית: התשמה .
פרסום לאישור בעיתונים17/06/1985תאריך פרסום בעיתון: 17/06/1985. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/1985. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/1985. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון באישור תכנית10/09/1984
פרסום להפקדה ברשומות31/05/1984תאריך פרסום: 31/05/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3059. עמוד: 2577. שנה עברית: התשמד .
פרסום להפקדה בעיתונים27/05/1984תאריך פרסום בעיתון: 27/05/1984. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/1984. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/1984. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון בהפקדה17/10/1983
קבלת תכנית01/10/1983