שכונת מישור הגפן

תוכנית 23/ במ/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: שכונת מישור הגפן
מספר: 23/ במ/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים ע"י שינויים
ביעודי הקרקע וקביעת מגבלות בנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100212כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/11/1990תאריך פרסום: 13/11/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3814. עמוד: 481. שנה עברית: התשנא .
פרסום לאישור בעיתונים11/11/1990תאריך פרסום בעיתון: 11/11/1990.
החלטה בדיון באישור תכנית23/09/1990
קבלת תכנית26/08/1990
החלטה בדיון בהתנגדויות26/08/1990
פרסום להפקדה ברשומות12/08/1990תאריך פרסום: 12/08/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3790. עמוד: 3661. שנה עברית: התשן .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/08/1990
פרסום להפקדה בעיתונים29/07/1990תאריך פרסום בעיתון: 29/07/1990.
החלטה בדיון בהפקדה22/07/1990