שכונת מישור הגפן

תוכנית 23/ במ/ 181

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: שכונת מישור הגפן
מספר: 23/ במ/ 181
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת מצב קיים ע"י שינויי ביעודי קרקע ושינויים
בהנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
שכ' מישור הגפן
גוש: 100212 (בהסדר)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39552חלק106
39560חלק33
39561חלק12, 15, 24-61
39568חלק1-271, 275-308
39569חלק1-103
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/06/1995תאריך פרסום: 01/06/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4308. עמוד: 3418. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים28/05/1995תאריך פרסום בעיתון: 28/05/1995.
פרסום להפקדה בעיתונים05/02/1995תאריך פרסום בעיתון: 05/02/1995.
פרסום להפקדה ברשומות04/12/1994תאריך פרסום: 04/12/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4265. עמוד: 920. שנה עברית: התשנה .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/11/1994
החלטה בדיון בהפקדה19/06/1994
קבלת תכנית06/04/1994