שכונת נאות הכפר

תוכנית 18/ 02/ 160

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת נאות הכפר
מספר: 18/ 02/ 160
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים, בי"ס מקיף, ושטח לבנייני ציבור נוספים כחלק מהעיר קרית מלאכי ע"י איחוד וחלוקת מגרשים ( בהסכמת בעלי הקרקע), שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות לזכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםקרית מלאכיקרית מלאכיקרית מלאכי

תיאור המיקום:
מקום: שכונת "נאות הכפר", קרית מלאכי.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
311חלק220
325חלק52
326חלק117
2412חלק34
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 02/ 101/ 34דרך מקומית עוקפת מושב באר טוביה (בין דרך מס' 3 לדרך מס' 4)שינוי
תוכנית8/ 02/ 101תכנית מתאר באר טוביהשינוי
תוכנית18/ במ/ 55שכונת ג-ן קרית מלאכישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3657. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים06/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/05/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות11/02/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות28/11/2005תאריך פרסום: 28/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5463. עמוד: 630. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים04/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/10/2005
החלטה בדיון בוולק"ח06/06/2005
החלטה בדיון בהפקדה22/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/02/2001
קבלת תכנית11/11/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200800211/02/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200701031/12/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200700808/10/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200700419/03/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200600921/08/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200600629/05/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600206/02/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים57028/11/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים49206/06/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח20821/03/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200400322/03/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200300303/03/2003