שכונת נאות לון - רחוב משה וילנסקי 27 באר שבע

תוכנית 5/ 02/ 102/ 164

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת נאות לון - רחוב משה וילנסקי 27 באר שבע
מספר: 5/ 02/ 102/ 164
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת היקפי בניה מירביים למטרות עיקריות במגרש מס' 1248 המיועד לאזור מגורים א' (בנה ביתך) בשכ' נאות לון, רחוב וילנסקי משה 27 באר שבע ,
מ- % 45 ל- % 62.
2. שינוי בקווי הבנין לפי בניה קיימת ומתוכננת.
3. קביעת קוי בנין למצללות 0.0 בגבולות המגרש הצדדיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעוילנסקי משה

תיאור המיקום:
שכונת נאות לון, רח' וילנסקי משה, 27

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38397חלק
38400חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 02/ 102/ 81המשך בנה ביתך - נאות לוןשינוי
תוכנית5/ מק/ 2012שינוי בהנחיות עיצוב גגותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/11/2007תאריך פרסום: 27/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5744. עמוד: 765. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים18/10/2007תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2007. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית17/09/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2007
פרסום להפקדה ברשומות12/07/2007תאריך פרסום: 12/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5691. עמוד: 3534. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים07/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/05/2007
החלטה בדיון בהפקדה26/03/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/05/2006
קבלת תכנית15/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700917/09/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים78331/07/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700326/03/2007