שכונת נווה זאב פלח 6 באר שבע

תוכנית 5/ מק/ 2328

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת נווה זאב פלח 6 באר שבע
מספר: 5/ מק/ 2328
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי חלוקת שטחי בניה המותרים מבלי לשנות את סך כל השטח
הכולל המותר לבניה בתכנית לפי סעיף 62 א (א) (6)
ע''י העברת אחוזי בניה למטרות שירות ממתחת לקרקע אל מעל הקרקע.
ב. הגדלת מספר יח''ד לפי סעיף 62 א (א) (8).
ג. הגדלת מספר הקומות לפי סעיף 62 א (א) (9).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבענווה זאב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38060חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 206שכונת חצרים - פלח 6 - באר שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/06/2008
פרסום לאישור ברשומות16/04/2008תאריך פרסום: 16/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5797. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר07/12/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200801825/06/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200603607/12/2006