שכונת נווה מנחם - רחוב רחל אמנו 18/12 - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 206/ 39

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת נווה מנחם - רחוב רחל אמנו 18/12 - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 206/ 39
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הוספת שטח בנייה לדירה מס' 18/12 בגודל של 12.2 מ"ר ע"י סגירת מרפסת.
ב. תיקון אי התאמה בקו בנין לרח' ששת הימים בין תשריט להוראות התכנית בתכנית התקפה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
רח' רחל אמנו 18/12, שכונת נווה מנחם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38171חלק67
38377חלק1922
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 75שכונה יא'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/08/2006תאריך פרסום: 09/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5563. עמוד: 4567. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים28/07/2006תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט17/07/2006
החלטה בדיון באישור תכנית15/05/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/01/2006
פרסום להפקדה ברשומות12/01/2006תאריך פרסום: 12/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5480. עמוד: 1224. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים22/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט22/12/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/11/2005
החלטה בדיון בהפקדה18/07/2005
קבלת תכנית02/08/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600415/05/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים59026/01/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200500818/07/2005