שכונת נווה עופר - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 109/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת נווה עופר - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 109/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מגרש מאזור מסחרי לאזור משולב מגורים ומסחר.
2. קביעת זכויות, הנחיות והגבלות בניה לאזור משולב מגורים ומסחר.
3. קביעת קוי בנין מירביים לבינוי המוצע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
שכונת נווה עופר, רח' נגבה 64.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38006חלק14, 213, 217
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 109/ 10שכון "רסקו" - ע"י דרך חצריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/01/2006תאריך פרסום: 25/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5485. עמוד: 1396.
פרסום לאישור בעיתונים19/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית05/12/2005
פרסום להפקדה בעיתונים08/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2005. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/07/2005
פרסום להפקדה ברשומות24/07/2005תאריך פרסום: 24/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5419. עמוד: 3548. שנה עברית: התשסה .
קבלת תכנית23/05/2005
החלטה בדיון בהפקדה11/04/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200501105/12/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים54228/07/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200500411/04/2005