שכונת נוי פלח 2 - באר שבע

תוכנית 5/ 02/ 102/ 142

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת נוי פלח 2 - באר שבע
מספר: 5/ 02/ 102/ 142
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים
ע"י שינויים ביעודי קרקע,
איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38011חלק1-3, 7
38036חלק2-4, 6
38037חלק1-3
38047חלק3
100179חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 134/ 13אזור בנה ביתך נוה נוי באר - שבעשינוי
תוכנית5/ 02/ 102/ 73מבואה דרומית - פיתוח אזור תיירותשינוי
תוכנית5/ במ/ 63אתר למגורי עוליםשינוי
תוכנית5/ 03/ 167/ 1אזור תעשיה ושרותים עמק שרהשינוי
תוכנית5/ 02/ 102/ 37הגדרת אזור למגוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה18/12/2006
קבלת תכנית23/12/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200601118/12/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200301021/07/2003