שכונת נוף הר, זכרון יעקב

תוכנית ש/ 189

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת נוף הר, זכרון יעקב
מספר: ש/ 189
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לחלק לחלקות את שטח התכנית, לקבוע אזורים למגורים,
מוסדות ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, להתוות
כבישים, חנויות, ודרכים להולכי רגל, הכל לפי התשריט

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקב

תיאור המיקום:
ישוב: זכרון יעקב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11303חלק62-64
11323חלק20, 23, 33-35, 3729
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/12/1979תאריך פרסום: 06/12/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2585. עמוד: 448. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון באישור תכנית03/07/1979
פרסום להפקדה ברשומות20/07/1978תאריך פרסום: 20/07/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2455. עמוד: 2268. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון בהפקדה07/03/1978
קבלת תכנית07/03/1978