שכונת נחל עשן-שינוי הנחיות בניה באזור מגורים א'.

תוכנית 5/ במ/ 75/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: שכונת נחל עשן-שינוי הנחיות בניה באזור מגורים א'.
מספר: 5/ במ/ 75/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים באזור מגורים א'-
א. מתן אפשרות לבנית מחסנים.
ב. שינוי מגבלות בניה (שטח בניה מותר וקו בנין).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
ישוב: באר שבע
שכונת נחל עשן
גוש:1 / 100215 חלקה 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38167חלק1-85
38168חלק1-66
38169חלק1-77
38170חלק1-88
38171חלק1-64, 66-71
38172חלק1-40, 45, 47-48, 51-52
38173חלק1-61, 65-66, 68
38176חלק1-83, 86-92
38177חלק1-51, 54-58, 60, 62-63
38178חלק1-28, 30-44, 46-81
215001חלק1, 11, 34-65
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים28/08/1994תאריך פרסום בעיתון: 28/08/1994.
פרסום לאישור ברשומות21/08/1994תאריך פרסום: 21/08/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4241. עמוד: 4732. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה ברשומות26/05/1994תאריך פרסום: 26/05/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4218. עמוד: 3525. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים15/05/1994תאריך פרסום בעיתון: 15/05/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/05/1994
החלטה בדיון בהפקדה22/03/1994
קבלת תכנית24/02/1994