שכונת נחל רודד צפון אילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 94

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת נחל רודד צפון אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 94
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. עיגון תכנית השלד בתכנית סטטוטורית
לפיתוחה של העיר אילת מפונה ע"י תוזפת של כ- 4,900 יח"ד,
תעסוקה, מסחר ושטחי ציבור. זאת ע"י יצירת מסגרת תכנונית
הכוללת הנחיות בינוי וכן הנחיות אקלימיות, אקולוגיות
סביבתיות ונופיות.
ב. חלוקת שטח התכנית לאזורי תכנון וקביעת קווים מנחים
ותנאים לפיתוחים.
ג. קביעת הוראות בניה לבינוי יחודי לאזור כולל
תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40060כל הגוש
40061כל הגוש
40062כל הגוש
40064כל הגוש
40065כל הגוש
40066כל הגוש
40069כל הגוש
40070כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 196תכנית מפורטת - נחל שחורתשינוי
תוכנית2/ 02/ 101/ 32שינוי לתכנית מיתאר - נחל שחורתשינוי
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
תוכנית2/ 03/ 161/ 1נחל שחורת -אתר כרייהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית16/06/2003