שכונת עובדים בעפולה אגודה נ' הועדה המחוזית מחוז צפון, הועדה המקומית עפולה

ישות כללית עתמ/ נצ/ 09/ 285

זיהוי ומאפיינים
סוג: תביעה משפטית
שם: שכונת עובדים בעפולה אגודה נ' הועדה המחוזית מחוז צפון, הועדה המקומית עפולה
מספר: עתמ/ נצ/ 09/ 285
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולההדגן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16706חלק88
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגנ/ 17665יעוד שטח למגורים ב' ברח' העבודה פינת רח' הדגן, עפולהעתירה