שכונת עוואדה, גבעת מכמן מערב, ביר אל מכסור

תוכנית ג/ 10735

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת עוואדה, גבעת מכמן מערב, ביר אל מכסור
מספר: ג/ 10735
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הוראות תכנון מפורט לשטח התכנית.
ב. שינוי יעוד הקרקע משטח חקלאי לשטחי מגורים א'
ודרך.
ג. מתן לגיטימציה למבנים קיימים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
צפוןגבעות אלוניםביר אל-מכסורביר אל-מכסור

תיאור המיקום:
ישוב: ביר אל-מכסור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12216חלק20, 30-31
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה12/08/2003
קבלת תכנית08/06/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200302612/08/2003