שכונת פאר - טבריה

תוכנית ג/ 12385

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת פאר - טבריה
מספר: ג/ 12385
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בינוי בתחום התכנית והקצאת שטחים נוספים לשצ"פ.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןטבריהטבריהטבריה

תיאור המיקום:
שכונת פאר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15280חלק91-92, 104-105
15281חלק29-11, 42
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 267פאר טבריה - המהווה שינוי לתכנית מתאר מס' ג / 287שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/01/2003תאריך פרסום: 16/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5147. עמוד: 1155. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים20/12/2002תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2002. עיתון: הצופה.
החלטה בדיון באישור תכנית09/10/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/06/2002
פרסום להפקדה ברשומות20/06/2002תאריך פרסום: 20/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5087. עמוד: 2997. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים07/06/2002תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/05/2002
פרסום הכנת תכנית ברשומות09/08/2001תאריך פרסום: 09/08/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5009. עמוד: 3529. שנה עברית: התשסא .
פרסום הכנת תכנית בעיתונים03/08/2001תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2001. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2001. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2001. עיתון: עיתון מקומי.
קבלת תכנית03/08/2001
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית20/06/2001
החלטה בדיון בהפקדה20/06/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200202609/10/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים21525/06/2002