שכונת צופית עילית - גן ילדים ובית כנסת.

תוכנית 2/ 03/ 115/ 29

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת צופית עילית - גן ילדים ובית כנסת.
מספר: 2/ 03/ 115/ 29
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת בית כנסת על ידי
שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
גושים: 40005 (בהסדר)
גבולות התכנית - צפון - מרכז מור
דרום - המשך רחוב נשר
מזרח - סמטת שדמית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40005חלק149, 177, 179, 189
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/08/1994תאריך פרסום: 11/08/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4239. עמוד: 4666. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים07/08/1994תאריך פרסום בעיתון: 07/08/1994.
החלטה בדיון באישור תכנית13/06/1994
פרסום להפקדה ברשומות28/03/1994תאריך פרסום: 28/03/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4205. עמוד: 2867. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים09/02/1994תאריך פרסום בעיתון: 09/02/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/01/1994
החלטה בדיון בהפקדה15/11/1993
קבלת תכנית28/02/1993