שכונת צופית עילית, גוש 40005 - אילת

תוכנית 2/ 03/ 115/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת צופית עילית, גוש 40005 - אילת
מספר: 2/ 03/ 115/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון האזור למטרת הכנת שכונת מגורים. ייעוד השטחים לבניני מגורים ולבניני ציבור הדרושים כמסומן בתסריט, לשבילים להולכי רגל, לכבישים וחנויות. תכנית זו משמשת כהנחיה לתכנית בינוי מפורטת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40005חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית24/06/1974
פרסום להפקדה ברשומות31/03/1974תאריך פרסום: 31/03/1974. מס' ילקוט פרסומים: 1997. עמוד: 1154. שנה עברית: התשלד .
החלטה בדיון בהפקדה25/02/1974
קבלת תכנית20/02/1974