שכונת קדמני -ירכא

תוכנית ג/ 7318

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת קדמני -ירכא
מספר: ג/ 7318
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להסדיר דרכים חדשות והרחבתן שינויין של דרכים חדשות
והרחבתן ושינויין של דרכים קיימות קביעת אזורי
מגורים תעשיה שרותים שכונתיים מסחר שטחים ירוקים
והכנת שטחי עתודה לתכנון.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא

תיאור המיקום:
ישוב: ירכא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18793כל הגוש
18886חלק9, 11-12, 14-1718-19, 61
18887חלק27, 81, 851, 26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3699תכנית מתאר ירכאשינוי
תוכניתג/ 4739שכונת מגורים "מיצב"שינוי
תוכניתג/ 1318שינוי יעוד חלקה -ירכאשינוי
תוכניתג/ 5000קביעת אזורי מגורים ותעשיה ושפ"פשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/02/1994תאריך פרסום: 27/02/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4196. עמוד: 2466. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים02/02/1994תאריך פרסום בעיתון: 02/02/1994.
החלטה בדיון באישור תכנית01/09/1993
פרסום להפקדה ברשומות01/07/1993תאריך פרסום: 01/07/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4126. עמוד: 3525. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים09/06/1993תאריך פרסום בעיתון: 09/06/1993.
החלטה בדיון בהפקדה06/11/1991
קבלת תכנית27/02/1991