שכונת רותם - ערד

תוכנית 24/ 03/ 105/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת רותם - ערד
מספר: 24/ 03/ 105/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטחים לאזור מגורים מיוחד ב' ומיוחד ג'.
התווית דרך ושבילים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערדערדערד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38227חלק25-26, 100-101, 103102, 105-106
38228חלק3-5, 15-17, 30-31, 35, 38, 42, 44, 48-54, 66-69, 81-85, 109-1149, 106-107
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית24/ 03/ 105תוכנית 24/ 03/ 105שינוי
תוכנית24/ 03/ 105/ 5שכ' רותם מגורים א'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה18/12/2006
קבלת תכנית15/06/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200601118/12/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600610/07/2006