שכונת רמב"ם - רחוב הרצל - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 132

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת רמב"ם - רחוב הרצל - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 132
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- הרחבת מגרש מגוירם א' מס' 53 (א 53 מתוכנן).
- הרחבת מגרש מסחרי.
- הקטת רוחב תחום הדדרך(כביש קיים מס' 11)
ע"י שינויים ביעודי קרקע,
קביעת הנחיות והגבלות בניה וקביעת קוי בניין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39557חלק85, 88137, 142
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 03/ 102/ 82שכונת רמב''ם - אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה12/06/2006
קבלת תכנית12/01/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600512/06/2006