שכונת רמב"ם

תוכנית 23/ 03/ 102/ 98

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת רמב"ם
מספר: 23/ 03/ 102/ 98
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משביל להולכי רגל לשטח לבניני ציבור
ואזור מגורים.
2. ליעד שביל ציבורי חילופי במקום שטח לבניני ציבור
3. תיקון קוי בנין לבנינים קיימים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
שכונת רמב"ם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39556כל הגוש
39557כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה בעיתונים06/06/1997תאריך פרסום בעיתון: 06/06/1997.
קבלת תכנית06/06/1997
פרסום תכנית לדחייה ברשומות14/02/1991תאריך פרסום: 14/02/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3845. עמוד: 1290. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון באישור תכנית14/01/1991
פרסום להפקדה ברשומות01/07/1990תאריך פרסום: 01/07/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3778. עמוד: 3208. שנה עברית: התשן .
החלטה בדיון בהפקדה04/06/1990