שכונת רמות באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 162/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת רמות באר שבע
מספר: 5/ 03/ 162/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטח בניה ע"י שינויים בזכויות הבניה,
בהנחיות והגבלות בניה ושינוי בקוי הבנין של קוי בניין
במגרש מס' B 123 הנמצא באזור מגורים א', שכונת רמות באר שבע

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבערמות באר שבע

תיאור המיקום:
מקום התכנית:

גושים / חלקות:
גוש: כב 6

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 34/ 5שינוי בהנחיות בניה - רמות ב' - באר שבע.שינוי
תוכנית5/ במ/ 34/ 1רמות שלב ב'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/02/2006
קבלת תכנית19/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600206/02/2006