שכונת רמות ד' מזרח

תוכנית 5/ 02/ 102/ 96

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת רמות ד' מזרח
מספר: 5/ 02/ 102/ 96
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מסגרת תכנונית לשכונת מגורים ולאזור מבואת
עומר על ידי איחוד וחלוקת מגרשים, שינויים ביעודי
הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
מקום: רמות ד' מזרח

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38063כל הגוש
38064כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 104/ 42אזור התעשיה - רח' האורגיםשינוי
תוכנית5/ 02/ 102/ 60כביש עוקף חלק דרומישינוי
תוכנית5/ במ/ 185רמות ד' - באר שבעשינוי
ישות כללית5/ 02/ 102/ 01תוספת 2 כיתות לימוד בשטח החווה החקלאיתשינוי
תוכנית5/ 02/ 102/ 51צפון מזרחית לתחנת הרכבת-תעשיהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/01/2001
קבלת תכנית11/03/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200128/01/2002