שכונת רמות, אזור 2

תוכנית 5/ 02/ 102/ 56

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת רמות, אזור 2
מספר: 5/ 02/ 102/ 56
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי צפיפות מגורים מבינונית לנמוכה ותיקונים בפרוגרמה בהתאם. 2. שינוי ברוחב דרך מספר 3 מ- 18 מטר ל- 16 מטר ודרכים 30.2 ו-7 מ- 30 מטר ל- 32 מטר. 3. ביטו

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
שכונת רמות, באר שבע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38063חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/07/1989תאריך פרסום: 09/07/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3678. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה ברשומות03/11/1987תאריך פרסום: 03/11/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3505. שנה עברית: התשמח .
קבלת תכנית02/11/1987