שכונת רקפת שדרות

תוכנית 21/ מק/ 2020

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת רקפת שדרות
מספר: 21/ מק/ 2020
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול שביל להולכי רגל קיים,
קביעת שביל להולכי רגל זהה אחר במקומו, ע"י איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים, לפי סעיף 62 א' (1) לחוק התכנון והבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1881חלק33, 60, 64
1882חלק17, 54, 57, 63, 79, 84, 86, 91-97
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 03/ 102/ 71שכונת הרקפת - שדרותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/07/2006
פרסום לאישור ברשומות22/03/2006תאריך פרסום: 22/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5508. שנה עברית: התשסו .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה29/01/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר18/09/2002