שכונת רקפת - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 39

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת רקפת - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 39
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון השטח לשם פיתוח השכונה באזור מגורים
לבניה עצמית (בית ניתך) ביחידות חד-משפחתיות
ודו-משפחתיות על ידי:
א. חלוקה מחדש של השטחים הכלולים בתכנית
ליצירת תוספת חלקות בגודל מתאים לבניה עצמית כנ"ל
(כ- 500 מ"ר ליחידת חד משפחתית.
ב. הגדרת שטח למבני ציבור, לאורך מיקום פונקציות
חינוכיות ותרבותיות (גן ילדים, מועדונים, בית כנסת וכד'),
ומסחריות ושטים ציבוריים פתוחיםן אשר ישרתו את כלל השכונה.
ג. התווית דרכים חדשות בתיאום עם מערכת דדכים הקיימת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1894חלק5, 16, 27-28, 36
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/10/1981תאריך פרסום: 29/10/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2759. עמוד: 133. שנה עברית: התשמב .
פרסום לאישור בעיתונים28/09/1981
החלטה בדיון באישור תכנית22/06/1981
פרסום להפקדה בעיתונים12/01/1981תאריך פרסום בעיתון: 12/01/1981. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/1981. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/1981.
פרסום להפקדה ברשומות11/12/1980תאריך פרסום: 12/12/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2678. עמוד: 747. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון בהפקדה29/09/1980
קבלת תכנית05/08/1980