שכונת שחמון - רובע 4 - מגרש 131 חלקה 34 - אילת

תוכנית 2/ 03/ 233

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת שחמון - רובע 4 - מגרש 131 חלקה 34 - אילת
מספר: 2/ 03/ 233
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תוספת גובה נקודתית ( עד 8.50 מ') לגג משופע עבור יציאה לגג המבנה ( גג שטוח).
2. תוספת שטח בנייה 30 מ"ר ( 15 מ"ר עיקרי ו- 15 מ"ר שירות).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתמשעול אפרסמון

תיאור המיקום:
מגרש 131 ברובע 4 שחמון
משעול אפרסמון 10

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40083חלק34
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ במ/ 151ר שחמון-פלח 4כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית29/10/2012
לא הוגשו התנגדויות22/10/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית06/08/2012
פרסום להפקדה בעיתונים02/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות01/12/2011תאריך פרסום: 01/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6329. עמוד: 972. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/10/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/10/2011
החלטה בדיון בהפקדה27/06/2011
קבלת תכנית22/06/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו21/03/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה