שכונת שמשון גבעת ציון אשקלון

תוכנית 4/ 02/ 101/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת שמשון גבעת ציון אשקלון
מספר: 4/ 02/ 101/ 30
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיקון לתכנית מתאר אשקלון ד/101/02/4 בגבולות המסומנים בתשריט (שכונת שמשוון וגבעת ציון) בתוספת לכתוב בדף 16 בתקנון תכנית המתאר בטבלת השטחים יבוא סעיף מס' 11 מתקנון זה, אך ורק על שטח תכנית זו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשקלוןאשקלוןאשקלון

תיאור המיקום:
שכונת שמשון וגבעת ציון,אשקלון.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/02/1983תאריך פרסום: 24/02/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2897. שנה עברית: התשמג .