שכונת שמשון - רחוב צור אפריים - אשקלון

תוכנית 4/ 03/ 152/ 46

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת שמשון - רחוב צור אפריים - אשקלון
מספר: 4/ 03/ 152/ 46
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לתוספת שימוש דיור מוגן בתוך אזור מגורים
מיוחד על ידי שינויים בזכויות, הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשקלוןאשקלוןאשקלון

תיאור המיקום:
מקום: "אינפילים" שכונת שמשון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1965חלק36, 57-58, 95
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית4/ במ/ 131שכונת שמשון -אינפיליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/2004תאריך פרסום: 05/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5261. עמוד: 1500. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים19/12/2003תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2003. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית01/12/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/08/2003
פרסום להפקדה ברשומות14/08/2003תאריך פרסום: 14/08/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5215. עמוד: 3800. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים01/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/07/2003
החלטה בדיון בהפקדה16/06/2003
קבלת תכנית14/10/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200300901/12/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים33531/08/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200300716/06/2003