שכונת שמשון - רחוב שפירא אשקלון

תוכנית 4/ 03/ 126/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת שמשון - רחוב שפירא אשקלון
מספר: 4/ 03/ 126/ 33
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת אזור מסחרי על ידי שינויים בזכויות, הנחיות
ומגבלות בנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשקלוןאשקלוןאשקלוןשכ שמשון ה

תיאור המיקום:
מקום: רחוב שפירא 6/א

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3015חלק14-1516
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית4/ 03/ 126/ 21אזור מסחרי מגרש 15 שכונת שמשון - אשקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים27/08/2004תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות26/08/2004תאריך פרסום: 26/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5324. עמוד: 3815. שנה עברית: התשסד .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט22/07/2004
החלטה בדיון באישור תכנית07/06/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/04/2004
פרסום להפקדה ברשומות17/03/2004תאריך פרסום: 17/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5283. עמוד: 2364. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים05/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט23/02/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/02/2004
החלטה בדיון בהפקדה15/12/2003
קבלת תכנית07/10/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו02/10/2003