שכונת שער הגיא, יוקנעם עילית

תוכנית ג/ 9680

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת שער הגיא, יוקנעם עילית
מספר: ג/ 9680
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה מחדש,משרדים ושרותי רווחה, בנייני ציבור, אזור
מסחר, שטחים ציבוריים פתוחים, פארק כלל עירוני, שטחים טבעיים
הכוללים יעור, מעברים להולכי רגל דרכים ושטח לתכנון בעתיד.
2. שינוי יעוד שטח משטח חקלאי לשכונת מגורים הכוללת יעודים שונים
המפורטים בתכנית.
3. קביעת הוראות בניה ליעודים השונים.
4. קביעת התווית דרכים חדשות לרבות דרכים משולבות.
5. קביעת פתרונות לתנועה וחניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיקנעם עיליתיקנעם עיליתיקנעם עילית

תיאור המיקום:
ישוב: יקנעם עלית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11070חלק1-16, 19-30, 66, 6943-44, 65, 67
11834חלק48-5811-16, 20, 46-47
11835חלק4-9, 34-35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 55(מחוז הצפון) ג / 1142 ב"מ מחוז חיפה. יקנעם דרום - אתר חרום.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/07/2004תאריך פרסום: 06/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5311. עמוד: 3328. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים25/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2004. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/06/2004
החלטה בדיון באישור תכנית24/06/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות24/06/2002
פרסום להפקדה ברשומות07/03/2002תאריך פרסום: 07/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5058. עמוד: 1616. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/02/2002
פרסום להפקדה בעיתונים08/02/2002תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/01/2002
החלטה בדיון בהפקדה22/04/1998
קבלת תכנית23/12/1996