שכונת שפירא-שינוי הנחיות בניה באזור מגורים א'.

תוכנית 23/ במ/ 60/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: שכונת שפירא-שינוי הנחיות בניה באזור מגורים א'.
מספר: 23/ במ/ 60/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים באזור מגורים א'-
א. מתן אפשרות לבנית מחסנים.
ב. שינוי מגבלות בניה(שטח בניה מותר וקו בנין).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
שכונת שפירא
גוש:100212

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100212חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים21/03/1995תאריך פרסום בעיתון: 21/03/1995.
פרסום לאישור ברשומות16/03/1995תאריך פרסום: 16/03/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4291. עמוד: 2564. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים27/12/1994תאריך פרסום בעיתון: 27/12/1994.
פרסום להפקדה ברשומות21/08/1994תאריך פרסום: 21/08/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4241. עמוד: 4732. שנה עברית: התשנד .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/08/1994
החלטה בדיון בהפקדה22/03/1994
קבלת תכנית24/02/1994