שכונת שפירא

תוכנית 23/ במ/ 60

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכונת שפירא
מספר: 23/ במ/ 60
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים, ע"י קביעת
יעודי קרקע ומגבלות בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
שכונת שפירא
גוש:100212 (בהסדר)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100212חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים28/04/1991תאריך פרסום בעיתון: 28/04/1991.
פרסום לאישור ברשומות25/04/1991תאריך פרסום: 25/04/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3870. עמוד: 2263. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון באישור תכנית10/03/1991
פרסום להפקדה ברשומות14/02/1991תאריך פרסום: 14/02/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3845. עמוד: 1288. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים03/02/1991תאריך פרסום בעיתון: 03/02/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/01/1991
החלטה בדיון בהפקדה09/12/1990
קבלת תכנית04/12/1990