שכונת שפירא

תוכנית 23/ 03/ 104/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכונת שפירא
מספר: 23/ 03/ 104/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת אזור מגורים א', שטח לבנייני ציבור ואזור
מסחרי בשכונת שפירא על ידי שינויים ביעודי קרקע
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
שכונת שפירא
גושים: 100212 (בהסדר)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100212חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/07/1995תאריך פרסום: 26/07/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4322. עמוד: 4179. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים16/07/1995תאריך פרסום בעיתון: 16/07/1995.
החלטה בדיון באישור תכנית26/06/1995
פרסום להפקדה ברשומות24/11/1994תאריך פרסום: 24/11/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4263. עמוד: 873. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים03/11/1994תאריך פרסום בעיתון: 03/11/1994.
החלטה בדיון בהפקדה17/10/1994
קבלת תכנית20/04/1994