שכניה - אזור חממות, שינוי למתאר.

תוכנית ג/ 10585

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכניה - אזור חממות, שינוי למתאר.
מספר: ג/ 10585
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עדכון אזור חממות עפ"י מצב קיים ותוואי דרך קיימת, שאינו מתאים לתכנית ג/5164 המאושרת. עדכון זה נועד לאפשר הסדרת דרכים באתר לפי תנאי השטח, והסדרת
המגרשים ע"פ הבניה שבוצעה בפועל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב

תיאור המיקום:
דרומית לכביש הגישה של מושב מנוף

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17675חלק64-5
17676חלק6-8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5164אזור חממות הר שכניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/04/2000תאריך פרסום: 18/04/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4873. עמוד: 3314. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים04/04/2000תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 03/04/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/04/2000. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/03/2000
החלטה בדיון באישור תכנית03/11/1999
פרסום להפקדה בעיתונים20/08/1999תאריך פרסום בעיתון: 20/08/1999.
פרסום להפקדה ברשומות12/08/1999תאריך פרסום: 12/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4794. עמוד: 5145. שנה עברית: התשנט .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/07/1999
החלטה בדיון בהפקדה19/08/1998
קבלת תכנית09/04/1998