שכ' אמדר מגורי נופש ויעודים נוספים

תוכנית 2/ 03/ 152/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכ' אמדר מגורי נופש ויעודים נוספים
מספר: 2/ 03/ 152/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת שטח למגורי נופש. ב. קביעת אזור מגורים 1. ג. קביעת אזור מגורים 3. ד. קביעת שטח

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת, שכ' אמדר בין אכסניית הנוער ורח' חטיבת הנגב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40005חלק
40006חלק
40007חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/01/1984תאריך פרסום: 19/01/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3015. שנה עברית: התשמד .