שכ' ב' בניני ציבור ושצ"פ

תוכנית 2/ 03/ 135/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכ' ב' בניני ציבור ושצ"פ
מספר: 2/ 03/ 135/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשנות את יעוד השטח המסחרי וחלק משטח הדרכים בתכנית הקיימת ליעוד שטח ציבורי פתוח ושטח לבנין ציבורי, להגדיר את גודל ומיקום המבנה בתוך השטח לבנייני ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
שכונה ב', מ-7. אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40011חלק79, 144, 147
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/1988תאריך פרסום: 07/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3535. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות09/07/1987תאריך פרסום: 09/07/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3467. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית08/07/1987