שכ' ב'-שיכון ציבורי

תוכנית 5/ 03/ 169/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכ' ב'-שיכון ציבורי
מספר: 5/ 03/ 169/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת מגבלות בניה באזור מגורים א', מגורים ב', שטח ציבורי פתוח, שבילים,דרכים, מוסדות ציבור, מסחר .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
שכונה ב' ,באר שבע .

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38070חלק1-67, 74-99, 104-105
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות05/07/1997תאריך פרסום: 05/07/1997. מס' ילקוט פרסומים: 2549. שנה עברית: התשנז .
קבלת תכנית04/07/1997
פרסום לאישור ברשומות10/09/1979תאריך פרסום: 10/09/1979. שנה עברית: התשלט .