שכ' גנים ב' 200 יח"ד

תוכנית 2/ 03/ 184

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכ' גנים ב' 200 יח"ד
מספר: 2/ 03/ 184
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד השטח לשכונת מגורים ע"י:
1. חלוקת השטח למגרשים המיועדים למגורים למיניהם (ובעיקר בניה עצמית)
2. קביעת הנחיות ותנאים לבנית מבני המגורים
3. קביעת תנאים להבטחת חזית שכונתית מתואמת, לרבות קביעת תנאים מיוחדים לתכנון ולבניה לאורך רחוב הארגמן.
4. יעוד שטחים למטרות ציבור ? שצ"פ ומבני ציבור והקצאת מגרשים למבנים מסחריים.
5. התווית מערכת דרכים, חניות ושבילים להולכי רגל.
6. קביעת צורת הבינוי בשטחים המיועדים למגורים מיוחדים מדוייקים וכו'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת, שכונת גנים ב'.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 728. שנה עברית: התשעג .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט11/09/2012
החלטה בדיון באישור תכנית10/09/2012
פרסום להפקדה ברשומות31/03/1988תאריך פרסום: 31/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3550. שנה עברית: התשמח .
קבלת תכנית30/03/1988
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200910/09/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית