שכ' ג'- מגורים רווי

תוכנית 5/ 03/ 108/ 46

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכ' ג'- מגורים רווי
מספר: 5/ 03/ 108/ 46
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד מגרשים 4544 , למגרש אחד ושנוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים ג'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
שכונה ג', באר שבע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38029חלק104
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/12/1979תאריך פרסום: 20/12/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2589. שנה עברית: התשם .