שכ' ד'-780 יח"ד

תוכנית 2/ 03/ 136/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכ' ד'-780 יח"ד
מספר: 2/ 03/ 136/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א) יעוד שטחים למטרות מגורים. ב) יעוד שטחים לבנייני מגורים. ג) יעוד שטחים לשטחי ציבור פתוחים. ד) יעוד שטחים לשבילים,

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40003חלק
40047חלק1-233
40073חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/02/1986תאריך פרסום: 06/02/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3299. שנה עברית: התשמו .