שכ' האשל, שינוי לתכנית שיכונים צבוריים קיימת

תוכנית 2/ 03/ 135/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכ' האשל, שינוי לתכנית שיכונים צבוריים קיימת
מספר: 2/ 03/ 135/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א) שינוי אזור מגורים,מקומה אחת ל- 2 קומות. ב) תוספת בניה לבתים דו-קומתיים קיימים. ג) הסדרת כבישים וחניות על פי המצב הקיים בפועל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
שכ' האשל,אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40003חלק28-63, 77-86
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/07/1980תאריך פרסום: 27/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2647. שנה עברית: התשם .