שכ' ה' -חלוקה מחדש

תוכנית 5/ 03/ 110/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכ' ה' -חלוקה מחדש
מספר: 5/ 03/ 110/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיקון לתכנית מפורטת, חלוקה מחדש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
באר שבע, דרך המשחררים פינת שדרות יעלים

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/06/1974תאריך פרסום: 09/06/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2015. שנה עברית: התשלד .