שכ' ט גושים 3811238117,38115 ,.

תוכנית 5/ 03/ 115/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכ' ט גושים 3811238117,38115 ,.
מספר: 5/ 03/ 115/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשנות יעוד משצ"פ למוסדות ציבור להתאמת גודל השטח למעון יום.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
באר שבע, שכ' ט'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38060חלק
38112חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/1978תאריך פרסום: 05/01/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2402. שנה עברית: התשלח .