שכ' נוה אשכול 48 יח"ד

תוכנית 11/ 21/ 03/ 104

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שכ' נוה אשכול 48 יח"ד
מספר: 11/ 21/ 03/ 104
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מגורים 4 קומות + עמודים לבתי מגורים קומה אחת - 48 יחידות דיור - פטיו .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות

תיאור המיקום:
שכ' נוה אשכול,שדרות .

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1887חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/08/1979תאריך פרסום: 26/08/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2560. שנה עברית: התשלט .