שכ' צפון 3 - כביש עוקף ששת הימים

תוכנית 2/ 02/ 101/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שכ' צפון 3 - כביש עוקף ששת הימים
מספר: 2/ 02/ 101/ 33
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
.1 שינוי במערכות הדרכים ע"י ביטול דרכים קיימות
והתווית דרכים חדשות.
.2 שינוי ביעודי קרקע כמסומן בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
שכונות צפון ,3 10
מרכז 16,7,6
מערב 6

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4חלק
40010חלק
40027חלק
40029חלק
40051חלק
40069חלק
40070חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 213אזור תעשיה נחל שחורת - שלב ב'שינוי
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/02/1991תאריך פרסום: 07/02/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3843. עמוד: 1245. שנה עברית: התשנא .
פרסום לאישור בעיתונים07/02/1991תאריך פרסום בעיתון: 07/02/1991.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/02/1991
פרסום להפקדה בעיתונים27/06/1990תאריך פרסום בעיתון: 27/06/1990.
פרסום להפקדה ברשומות11/06/1990תאריך פרסום: 11/06/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3773. עמוד: 3076. שנה עברית: התשן .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/05/1990
החלטה בדיון בהפקדה21/05/1990
קבלת תכנית19/07/1988