שכ' 14-תל שבע

תוכנית 7/ במ/ 168

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: שכ' 14-תל שבע
מספר: 7/ במ/ 168
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים א' ושטחים
לבנייני ציבור, שינוי גודל מגרש לבית ספר,שינוי
ממגרש ספורט למגורים,קביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
ישוב: תל שבע
שכונה 14
גוש: 10058

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
58001חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/1994תאריך פרסום: 21/07/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4232. עמוד: 4318. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים18/07/1994תאריך פרסום בעיתון: 18/07/1994.
החלטה בדיון באישור תכנית01/05/1994
פרסום להפקדה בעיתונים13/02/1994תאריך פרסום בעיתון: 13/02/1994.
פרסום להפקדה ברשומות19/11/1993תאריך פרסום: 19/11/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4166. עמוד: 823. שנה עברית: התשנד .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/10/1993
החלטה בדיון בהפקדה12/09/1993
קבלת תכנית24/06/1993