שלב א -מלון נופש 26 יחידות בשטח כולל של 3117.22

בקשה ועדה מקומית 13213/ 125

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: שלב א -מלון נופש 26 יחידות בשטח כולל של 3117.22
מספר: 13213/ 125
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מלון נופש 26 יחידות בשטח כולל של 3117.22.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןאצבע הגלילמטולהמטולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13213חלק125-130
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8260מתאר, מטולההיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200700107/02/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200600615/11/2006