שלב ב' בהרחבת מושב נטועה, שינוי ל- ג/5409

תוכנית ג/ 13148

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שלב ב' בהרחבת מושב נטועה, שינוי ל- ג/5409
מספר: ג/ 13148
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הרחבת מושב נטועה ב- 10 יחידות דיור בנוסף ל- 30 היחידות המאושרות בתכנית ג/ 5409, כך שסה"כ קיבולת יחידות הדיור בתכנית הינה 40.
2. מתן אפשרות לבנות יחידות לארוח כפרי או משרד במגרשי מגורים.
3. הקלה מתמ"א 8.
4. שינוי יעוד קרקע משטח פרטי פתןח למגורים ודרך ומאזור חקלאי למגורים.
5. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע,הוראות בניה,הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי והנחיות סביבתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףנטועה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19692חלק5-9
19693חלק66
19717חלק1, 8
19718חלק1
19727חלק1, 7, 9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5409מפורטת מושב נטועהשינוי
תוכניתג/ 6364כביש עוקף נטועהכפיפות
תוכניתג/ 4908תכנית מתאר מעלה יוסףכפיפות
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/04/2005תאריך פרסום: 05/04/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5388. עמוד: 2336. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים06/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2005. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/01/2005
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/01/2005
החלטה בדיון באישור תכנית13/09/2004
החלטה בדיון בוולק"ח15/12/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/09/2003
פרסום להפקדה ברשומות21/09/2003תאריך פרסום: 21/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5226. עמוד: 4176. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים12/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2003. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/08/2003
החלטה בדיון במועצה הארצית18/03/2003
החלטה בדיון בהפקדה26/06/2002
קבלת תכנית28/04/2002