שלוש יחידות מגורים+ממ"דים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 085/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: שלוש יחידות מגורים+ממ"דים
מספר: 085/ 12/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שלוש יחידות מגורים+ ממ"דים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201016305/06/2012